Spår
Spår går ut på att en hund, kopplad i spårlina, följer en markbunden vittring av en människa.
I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.
Klicka här så får du veta mer om hur du kan träna spår.

Alla hundar kan tränas i spår men för att tävla i bruksprov måste den vara registrerad hos SKK. Bruksprov innehåll förutom spår,av olika längd och svårighetsgrad, även specialmoment som budföring och uppletande samt lydnadsprov.
Man tävlar i fyra klasser: Appellklass, lägre klass, högre klass samt elit. Ett visst antal poäng, uppflyttningspoäng, krävs för att få gå vidare till nästa klass. I elitklassen tävlar man för att få certifikat. När man har tre certifikat blir hunden spårhundschampion. Går det riktigt bra finns chans att tävla i SM.

Flera av klubbens medlemmar tävlar i spår men det finns ingen särskild organiserad spårträning. De flesta tränar spår på egen hand eller träffas och lägger spår åt varandra. Lydnaden tränas på den allmänna träningen på tisdagskvällar.