Information om läget i Norge angånde insjuknande hundar.

 

Pga sjukdomsfallen i Norge har  

Njudungs  bk har beslutat;

  - att hundar som varit i Norge de senaste två veckorna inte ska besöka klubben.

- att hundar som vistas på klubben inte ska hälsa på varandra

- att hundarna använder egen vattenskål.

 

Vi vidtager dessa försiktighetsåtgärder tills vi får ny info från SVA och Jordbruksverket ( se även löpande info på anicura.se)

 Ordförande / Sekreterare

 

 

Uppdatering 3 okt-19 

Till SBK:s
distrikt
rasklubbar
lokalklubbar

Då norska och svenska myndigheter anser att sjukdomsbilden kring norska hundar är under kontroll har både svenska och norska kennelklubben hävt stoppet för norska hundar tävla, både i Norge och utomlands.

Trots att orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge fortfarande inte är helt klarlagt, anser myndigheterna både i Sverige och Norge att man har en så pass klar bild över sjukdomsförloppet att stoppet för norska hundar att tävla och resa inte längre är motiverat.

Svenska Kennelklubben häver stoppet
Svenska Kennelklubben har därför beslutat att häva stoppet för norska hundar att delta på utställningar, prov och tävlingar i Sverige från och med 1 oktober.

Svenska Brukshundklubben ställer sig bakom Svenska Kennelklubbens beslut, vilket gör att norska hundar återigen är välkomna att delta i brukshundklubbens verksamhet. Våra verksamheter ska alltså fortsätta som innan sjukdomen upptäcktes och det är upp till den enskilde hundägaren om man vill delta med sin hund.

Sjukdomen inte smittsam
Mycket tyder på att det rör sig om något annat än en smitta då man sett att sjuka hundar inte fört över sjukdomen till andra hundar i samma familj. Eftersom det inte heller förekommit någon svensk hund som har råkat ut för samma sjukdom, anser Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att det inte finns någon anledning till oro för att vi skulle få ett utbrott i Sverige. Kommer det nya uppgifter kommer SVA gå ut med information på sin webbplats.

Mer information
SVO:s webbplats

Svenska Kennelklubbens webbplats

 

Med vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott gnm

Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben

 

 

Uppdaterad information om läget i Norge

På www.skk.se har SKK uppdaterat den information som finns från norska och svenska myndigheter. Den främsta positiva nyheten är att sjukdomsutbrottet som bl.a. SVA redovisar är att det inte finns något som ger anledning till att misstänkta att det rör sig om någon allvarlig smittsam sjukdom som sprider sig från hund till hund. Bl.a. redovisas att hundar som avlidit har ägts av hushåll med flera hundar där endast en hund har blivit drabbad.

Det negativa är att man ännu inte funnit orsaken till den höga andelen hundar som dött samt att ytterligare hundar rapporterats som sjuka, från norska myndigheter.

Med anledning av ovan har CS beslutat att förlänga nuvarande regel att norska hundar inte får delta på utställning, prov, tävling och beskrivningtill och med den 30 september 2019.

Detta för att både ge norska hundägare tid att göra omprioriteringar för sina hundaktiviteter och svenska arrangörer att kontakta norska tävlande och se över de konsekvenser som följer med beslutet.

Tidigare rekommendationer står kvar oförändrat:

att hundägare själva får göra tandvisning.

att återbetalning av anmälningsavgiften till norska tävlande.

att hundägare avstår från att resa med hund till Norge under denna period.

att norska jägare ombeds att inte ta med sina egna hundar för jakt i Sverige under perioden.

att om svenska hundägare varit i Norge och tävlat den senaste tiden avstår från att delta på svenska arrangemang.

SKK kommer fortlöpande uppdatera informationen på www.skk.se men vi hänvisar samtidigt till SVA och Jordbruksverkets egna hemsidor, samt deras norska motsvarighet.

NKK har vid denna tidpunkt inte meddelat hur länge deras beslut kommer att gälla.