Styrelsen 2019

ORDFÖRANDE

Christina Widén
070-371 91 65
Christina_widen@spray.se


KASSÖR

Silvana Carlén
073-025 10 51 054
kassor.njudungsbk@gmail.com

Övrigt: Ansvarig utställning

SEKRETERARE

Anita Alarik
070-603 85 98
sekr.njudungsbk@gmail.com


LEDAMOT 

Vice ordförande
Mikael Evaldsson
070-842 71 08
mikael.e.evaldsson@gmail.com


LEDAMOT

Ewa Kroona
070-538 18 18
eo.kroona@telia.com


LEDAMOT

Gun Dominique
070-600 40 32
gunzan@live.se 


LEDAMOT

Elisabeth Björklund
070-865 83 66
elisabeth.cbj@hotmail.com


SUPPLEANT

Diana Bergqvist
076-821 80 40
diana.bergqvist@me.com

Övrigt: Ansvarig UBS

SUPPLEANT

Ann-Sofie "Fia" Zander
070 - 561 84 10VALBEREDNING

Sammankallande
Orwar Kroona
070-574 63 27
njudungsbk2@gmail.com


Övrigt: Ansvarig förvaltning

VALBEREDNING

Tomas Ström
072-213 57 66
Tomas.strom@elitfonster.se